Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viša kozmetička sestra - tehničar Puno radno vreme

na GRADSKI ZAVOD ZA KOŽNE I VENERIČNE BOLESTI, BEOGRAD u Beograd (Poslato na 18-04-2018)

Viša kozmetička sestra - tehničar
Oglas važi od: 17.4.2018.

GRADSKI ZAVOD ZA KOŽNE
I VENERIČNE BOLESTI, BEOGRAD
Beograd, Džordža Vašingtona 17


Viša kozmetička sestra - tehničar
na određeno vreme, do povratka zaposlene sa trudničkog, odnosno porodiljskog odsustva.

USLOVI:
visoko obrazovanje, na strukovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije), smer: Strukovni estetičar - kozmetičar po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 2 godine, smer: Strukovni estetičar - kozmetičar, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; položen stručni ispit; licenca; najmanje 6 meseci radnog iskustva u zvanju više kozmetičke sestre-tehničara.

Opis posla:
- vrši prihvat pacijenata i otvara odgovarajuću dokumentaciju;
- sprovodi kozmetičke procedure na zdravoj koži i daje uputstva za svakodnevnu higijensko - estetsku negu u zavisnosti od svojstva i statusa kože;
- priprema pacijenta, pribor i preparate za pregled kože;
- asistira lekaru pri obavljanju estetskih zahvata na koži i sprovođenje terapijskih procedura;
- aplikuje kozmetoterapijske medikamente;
- vodi odgovarajuće evidencije i pravi odgovarajuće izveštaje.

OSTALO:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu. Uz prijavu kandidati moraju dostaviti: fotokopiju diplome, fotokopiju uverenja o položenom stučnom ispitu, fotokopiju licence i biografiju (dokumenta se zadržavaju u arhivi Zavoda). Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave slati na adresu: Gradski zavod za kožne i venerične bolesti, Beograd, Džordža Vašingtona br. 17, sa naznakom „Oglas za višu kozmetičku sestru - tehničara“. Kontakt telefon: 324-91-92.


Skoro postavljeni poslovi GRADSKI ZAVOD ZA KOŽNE I VENERIČNE BOLESTI, BEOGRAD


Pregledano: 660 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters