Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Koordinator u turističko-informativnom centru Puno radno vreme

na TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE u Veliko Gradište (Poslato na 18-04-2018)

Koordinator u turističko-informativnom centru
Oglas važi od: 18.4.2018.

TURISTIČKA ORGANIZACIJA
OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE
12220 Veliko Gradište, Vojvode Putnika 2
tel. 012/663-179


Koordinator u turističko-informativnom centru

USLOVI:
Kandidat treba da ispunjava sledeće opšte i posebne uslove: da je državljanin RS, da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu; stručna sprema na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; stručna sprema na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005., znanje rada na računaru, znanje stranog jezika, najmanje dve godine radnog iskustva iz oblasti delokruga rada.

OSTALO:
Dokumentacija za prijavu na konkurs treba da sadrži: kratku biografiju kandidata, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), diplomu o stručnoj spremi i druge dokaze o stručnoj osposobljenosti,uverenje da nije osuđivan i da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak. Dokumenta se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji. Prijave slati na gorenavedenu adresu ili dostaviti lično u prostorijama Turističke organizacije, u vremenu od 07.00do 15.00 časova. Nepotpune i neblagovremene prijave kao i dokumentacija kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji “Poslovi“.


Pregledano: 1106 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters