Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Administrator mreže Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 23-04-2018)

Administrator mreže

,,Tehnička škola” Beograd

Adresa: Bulevar vojvode Putnika br. 7, 11000 Beograd

Kontakt telefon: 011/323-55-00

Potrebni su: Administrator mreže (100% radnog vremena)

Uslovi:

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, predviđenih čl. 24 stav 1 Zakona o radu i čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (,,Sl. glasnik RS”, br. 88/2017), prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju uslove u pogledu vrste tražene stručne spreme, utvrđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u stručnim školama (,,Prosvetni glasnik”, broj 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 2/07, 4/07, 7/08 , 8/2011, 2/2013 i 4/2013)

Potrebna dokumentacija:

- CV (radna biografija);

- overena fotokopija diplome;

- overena fotokopija o položenom stručnom ispitu, odnosno licenci;

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uverenje o državljanstvu;

- očitanu ličnu kartu;

- ostala raspoloživa dokumentacija;

- uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima;

- uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela, uverenje nadležnog suda i MUP-a.dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu.

U postupku odlučivanja o izboru nastavnika, direktor vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu proveru psihofizičkih sposobnosti, u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja, primenom standardizovanih postupaka.

U roku od 8 (osam) dana od dana dobijanja rezultata provere, direktor pribavlja mišljenje organa upravljanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sva fotokopirana dokumenta moraju biti overena.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova i sažetu biografiju dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave slati na adresu škole, sa naznakom: ,,Za konkurs’‘.

Adresa: Bulevar vojvode Putnika br. 7, 11000 Beograd

Kontakt telefon: 011/323-55-00

Rok važenja
27.04.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Informatika i računarstvo
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 627 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters