Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši fizioterapeut; Medicinski tehničar opšteg smera; Servirka Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 25-04-2018)

Viši fizioterapeut; Medicinski tehničar opšteg smera; Servirka
Oglas važi od: 25.4.2018.

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101


1) Viši fizioterapeut
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, do 12 meseci

USLOVI:
viša medicinska škola, smer fizioterapeut (VI stepen stručne spreme), položen stručni ispit

2) Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme, zamena za vreme bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI:
srednja medicinska škola opšteg smera (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

3) Servirka
na određeno vreme do 12 meseci zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI:
srednje obrazovanje

4) Čistačica
na određeno vreme do 12 meseci zbog povećanog obima posla

USLOVI:
osnovno obrazovanje.

OSTALO:
Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i sa tačno navedenim radnim mestom za koje kandidat konkuriše, izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (ako je izvršena promena prezimena); fotokopiju radne knjižice; izvod sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje; za radna mesta 1, 3 i 4 - diplomu o završenoj školi navedenoj u uslovima za zasnivanje radnog odnosa; za radno mesto 2 - diplomu o završenoj školi navedenoj u uslovima za zasnivanje radnog odnosa i sva četiri svedočanstva; za radna mesta 1 i 2 - potvrdu o položenom stručnom ispitu; za radna mesta 1 i 2 - licenca ili rešenje o upisu u komoru. Priložiti fotokopije traženih dokumenata. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu OB Paraćin ili poslati na gorenavedenu adresu u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na oglas”. Kandidat prilaže lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad prilikom zasnivanja radnog odnosa. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u poslovima NSZ „Poslovi“. Oglas je objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 035/8155-101.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PARAĆIN


Pregledano: 745 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters