Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Laboratorijski tehničar Puno radno vreme

na ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE u Novi Sad (Poslato na 17-05-2018)

Laboratorijski tehničar
Oglas važi od: 16.5.2018.

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE
21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 9a


Laboratorijski tehničar
u Službi za prikupljanje krvi, testiranje, proizvodnju produkata od krvi i dijagnostičkih sredstava
na određeno vreme do 6 (šest) meseci, zbog povećanog obima posla

USLOVI:
IV stepen stručne spreme, medicinska škola laboratorijskog ili opšteg smera. Kandidati su dužni da uz prijavu dostave: kopiju diplome; kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; kopiju izvoda iz matične knjiče rođenih; kopiju lične karte; kratku biografiju.

Laboratorijski tehničar
u Službi za prikupljanje krvi, testiranje, proizvodnju produkata od krvi i dijagnostičkih sredstava, na neodređeno vreme

USLOVI:
IV stepen stručne spreme, medicinska škola laboratorijskog ili opšteg smera; radno iskustvo od najmanje 6 (šest) meseci na poslovima za koje se raspisuje oglas.

OSTALO:
Kandidat je dužan da uz prijavu na oglas dostavi sledeća dokumenta: kopiju diplome; kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; kopiju izvoda iz matične knjiče rođenih; kopiju lične karte; kratku biografiju; dokaz o radnom iskustvu u vidu uverenja, potvrde poslodavca ili kopije radne knjižice.

OSTALO: Dostaviti neoverene kopije, koje se neće vraćati kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose poštom ili lično na gore navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE


Pregledano: 900 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters