Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Ginekološko akušerska sestra - babica u vanbolničkom porodilištu Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA (SA STACIONAROM) u Ljubovija (Poslato na 17-05-2018)

Ginekološko akušerska sestra - babica u vanbolničkom porodilištu
Oglas važi od: 16.5.2018.

DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA
(SA STACIONAROM)
15320 Ljubovija, Vojvode Mišića 58


Ginekološko akušerska sestra - babica u vanbolničkom porodilištu
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI:
IV stepen stručne spreme, ginekološko akušerska sestra - babica; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju ginekološko akušerska sestra - babica. Uz prijavu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju uslova: potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom, overenu fotokopiju diplome o završenoj školi, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, dokaz o upisu u imenik Komore - licenca (fotokopija), uverenje o državljanstvu, fotokopiju važeće lične karte, dokaz o promeni prezimena, u skladu sa priloženom dokumentacijom. Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Kandidat koji zasnuje radni odnos dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se prima. Prijave se podnose poštom ili lično na adresu Doma zdravlja, u roku od 8 dana od dana objavljivanja, sa naznakom: „Prijava na oglas“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Pregledano: 349 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters