Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Vozač sanitetskog vozila Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA u Bela Palanka (Poslato na 17-05-2018)

Doktor medicine; Vozač sanitetskog vozila
Oglas važi od: 16.5.2018.

DOM ZDRAVLjA
Bela Palanka, Nušićeva 2Doktor medicine
na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće posebne uslove: VII/1 stepen stručne spreme, završen medicinski fakultet i položen stručni ispit. Uz prijavu na oglas priložiti: diplomu o stručnoj spremi i uverenje o položenom stručnom ispitu, koji se dostavljaju u originalu ili overenim fotokopijama.

Vozač sanitetskog vozila
na određeno vreme zbog potrebe izvršenja poslova čiji je obim privremeno povećan

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće posebne uslove: IV stepen stručne spreme, završena srednja saobraćajna škola, vozačka dozvola B kategorije i posebne zdravstvene sposobnosti za upravljanje sanitetskim vozilom ili III stepen stručne spreme, završena tehnička škola, vozačka dozvola B kategorije i posebna zdravstvena sposobnost za upravljanje sanitetskim vozilom. Uz prijavu na oglas priložiti: diplomu o završenoj srednjoj školi (u originalu ili overenoj fotokopiji) i fotokopiju vozačke dozvole. Kandidat je dužan da prilikom zasnivanja radnog odnosa dostavi lekarsko uverenje o sposobnosti za rad.

OSTALO:
Rok za podnošenje prijava na oglas sa kraćom biografijom je osam dana od objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Prijave slati na adresu: Dom zdravlja Bela Palanka, Branislava Nušića 2, 18310 Bela Palanka, sa naznakom „Direktoru“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA


Pregledano: 484 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters