Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar; Glavni kuvar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 17-05-2018)

Medicinska sestra - tehničar; Glavni kuvar
Oglas važi od: 16.5.2018.

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Kosovska 16


1. Medicinska sestra - tehničar
u ambulanti za rad u Odseku hirurške ambulante, prijema i otpusta, stoma centra i dnevne bolnice hirurgije u Službi za hirurgiju Opšte bolnice Kruševac, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog

USLOVI:
srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen; stručni ispit, licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

2. Glavni kuvar
za rad u Odseku za pripremu hrane u Službi za pomoćne i druge poslove Opšte bolnice Kruševac
na određeno vreme 3 meseca zbog povećanog obima posla

USLOVI:
srednja turističko ugostiteljska škola.

OSTALO:
Kandidati podnose: za radno mesto 1: molbu za prijem i biografiju sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju uverenja o položenom specijalističkom ispitu, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), overenu fotokopiju licence izdate od nadležnog organa, izjavu o poznavanju rada na računaru; za radno mesto 2: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana), fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime). Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Oglas je objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za oglas“ i nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, na adresu: Opšta bolnica Kruševac, Kosovska 16, 37000 Kruševac.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 624 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters