Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA ,,SAVSKI VENAC" u Beograd (Poslato na 21-05-2018)

Diplomirani pravnik
Oglas važi od: 18.5.2018.

DOM ZDRAVLjA ,,SAVSKI VENAC
11000 Beograd, Pasterova 1

Diplomirani pravnik

USLOVI:
Visoko obrazovanje na:osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno, specijalističkim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i znanje rada na računaru.

OSTALO:
Kandidati su obavezni da uz prijavu dostave: fotokopiju diplome o završenom fakultetu; prijavu na oglas sa kratkom biografijom sa navedenom adresom i kontakt telefonom. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na internet stranici Ministrstva zdravlja RS. Prijave se podnose na adresu: Dom zdravlja Savski venac, Beograd, ulica Pasterova broj 1, sa naznakom „za oglas“. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za pravne poslove. Nepotpune i neblagovoremene prijave se neće razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti od važnosti za donošenje odluke o prijemu. Kandidat koji bude izabran biće u obavezi da dostavi overene fotokpije potrebnih dokumenata.Pregledano: 937 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters