Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 23-05-2018)

Medicinska sestra - tehničar
Oglas važi od: 23.5.2018.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135


Medicinska sestra - tehničar
za rad u Opštoj bolnici Požarevac, na određeno vreme zbog povećanog obima posla
4 izvršioca

Opis poslova:
obavlja opštu negu bolesnika, održava higijenu bolesnika, hrani bolesnika, priprema bolesnika za pregled, priprema sanitarni materijal, pribor i instrumente za rad i iste steriliše, prikuplja izlučevine bolesnika za pregled ili laboratorijske analize, preduzima potrebne mere za sprečavanje intarhospitalnih infekcija, sprovodi zdravstveno vaspitanje bolesnika, deli terapiju, vodi potrebnu dokumentaciju, pomaže višem medicinskom tehničaru pri specijalnoj nezi i radi EKG i ostalo po nalogu neposrednog rukovodoca.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ima i završenu srednju medicinsku školu - opšti smer (IV stepen) i položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: 1. kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi (IV stepen) – opšti smer, 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, 4. izvod iz MK rođenih, original ili overena fotokopija ne starija od šest meseci. Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi” kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Požarevac, Bratstva jedinstva 135, 12000 Požarevac.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1102 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters