Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanje predavača za užu oblast Konfekcijska tehnologija Puno radno vreme

na VISOKA TEHNOLOŠKO UMETNIČKA STRUKOVNA ŠKOLA u Leskovac (Poslato na 23-05-2018)

Nastavnik u zvanje predavača za užu oblast Konfekcijska tehnologija
Oglas važi od: 23.5.2018.

VISOKA TEHNOLOŠKO
UMETNIČKA STRUKOVNA ŠKOLA
16000 Leskovac, Vilema Pušmana 17
tel. 016/233-911


Nastavnik u zvanje predavača za užu oblast Konfekcijska tehnologija
na određeno vreme od pet godina, počev od 01.10.2018. godine

USLOVI:
završen tehnološki fakultet - smer tekstilno inženjerstvo; završene magistarske odnosno specijalističke akademske studije iz naučne oblasti za koju se bira; sposoban za nastavni rad. Pored navedenih uslova kandidati treba da ispune i druge opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Škole, Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta u školi i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika. Prijave na konkurs sa prilozima (biografija, spisak naučnih radova, radovi, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje da nisu osuđivani) kojima kandidat dokazuje da ispunjava uslove tražene u konkursu, dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Visoka tehnološka umetnička strukovna škola, Vilema Pušmana 17, 16000 Leskovac. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 10 dana posle objavljivanja u listu Poslovi.


Pregledano: 696 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters