Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar; Pedijatrijska sestra; Ginekološko-akušerska sestra tehničar; Servirka Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA VALjEVO u Valjevo (Poslato na 30-05-2018)

Medicinska sestra – tehničar; Pedijatrijska sestra; Ginekološko-akušerska sestra tehničar; Servirka

Oglas važi od: 30.5.2018.

OPŠTA BOLNICA
14000 Valjevo, Sinđelićeva 62
tel. 014/295-581

Medicinska sestra – tehničar
za potrebe Službe hirurgije, na određeno vreme do povratka zaposlene sa neplaćenog odsustva

USLOVI:
IV stepen stručne spreme, završena medicinska škola opšteg smera; položen stručni ispit. Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz MK venčanih (ako je došlo do promene prezimena). Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Valjevo, Odeljenje za pravne, kadrovske i administrativne poslove, 14000 Valjevo, Sinđelićeva 62, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove ________ (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.

Medicinska sestra – tehničar
za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju, na određeno vreme do povratka stalno zaposlene sa trudničkog bolovanja, porodiljskog bolovanja i bolovanja radi nege deteta

USLOVI:
IV stepen stručne spreme, završena medicinska škola opšteg smera; položen stručni ispit. Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz MK venčanih (ako je došlo do promene prezimena). Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Valjevo, Odeljenje za pravne, kadrovske i administrativne poslove, 14000 Valjevo, Sinđelićeva 62, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove ________ (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.

Medicinska sestra – tehničar
za potrebe Službe za unutrašnje bolesti, na određeno vreme do 6 meseci, radi obezbeđenja uslova u pogledu kadra za obavljanje zdravstvene delatnosti

USLOVI:
IV stepen stručne spreme, završena medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit. Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz MK venčanih (ako je došlo do promene prezimena). Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Valjevo, Odeljenje za pravne, kadrovske i administrativne poslove, 14000 Valjevo, Sinđelićeva 62, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove ________ (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.

Pedijatrijska sestra
za potrebe Odseka neonatologije Službe za ginekologiju i akušerstvo, na određeno vreme do 6 meseci radi obezbeđenja uslova u pogledu kadra za obavljanje zdravstvene delatnosti

USLOVI:
IV stepen stručne spreme, završena medicinska škola pedijatrijski smera; položen stručni ispit. Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz MK venčanih (ako je došlo do promene prezimena). Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Valjevo, Odeljenje za pravne, kadrovske i administrativne poslove, 14000 Valjevo, Sinđelićeva 62, sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove ________ (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.

Ginekološko-akušerska sestra tehničar
za potrebe Službe za ginekologiju i akušerstvo, na određeno vreme do 6 meseci radi obezbeđenja uslova u pogledu kadra za obavljanje zdravstvene delatnosti

USLOVI:
IV stepen stručne spreme, završena medicinska škola ginekološko-akušerskog smera; položen stručni ispit. Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz MK venčanih (ako je došlo do promene prezimena). Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Valjevo, Odeljenje za pravne, kadrovske i administrativne poslove, 14000 Valjevo, Sinđelićeva 62, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove ________ (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.

Servirka
za potrebe Odseka za pripremanje i distribuciju hrane

USLOVI:
I stepen stručne spreme, završena osnovna škola. Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila, izvod iz MK venčanih (ako je došlo do promene prezimena). Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Valjevo, Odeljenje za pravne, kadrovske i administrativne poslove, 14000 Valjevo, Sinđelićeva 62, sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove ________ (navesti tačan prfil za koji kandidat podnosi prijavu)“.Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA VALjEVO


Pregledano: 1168 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters