Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Sanitarno - ekološki tehniča Puno radno vreme

na ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 30-05-2018)

Doktor medicine; Sanitarno - ekološki tehničar
Oglas važi od: 30.5.2018.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE POŽAREVAC
12000 Požarevac, Jovana Šerbanovića 14
tel. 012/222-690Doktor medicine

USLOVI: završen medicinski fakultet, VII/1 stepen stučne spreme; položen stručni ispit; poznavanje rada na računaru; minimum 5 godina radnog iskustva u struci iz oblasti zdravstva; vozačka dozvola za B kategoriju.Sanitarno - ekološki tehničar

USLOVI: završena medicinska škola, IV stepen stučne spreme; položen stručni ispit; poznavanje rada na računaru; minimum 5 godina radnog iskustva u struci iz oblasti zdravstva; vozačka dozvola za B kategoriju.OSTALO:
Kao dokaze o ispunjenosti ovih uslova kandidati podnose neoverene fotokopije sledećih dokumenata: prijavu na oglas sa biografijom, brojem telefona, adresom i imejl-adresom; fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu - VII/1 stepen stručne spreme; fotokopiju diplome o završenoj medicinskoj školi - IV stepen stučne spreme; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju vozačke dozvole za B kategoriju.

Prijave kandidata koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrane. Dokumentacija neće biti vraćena podnosiocima prijava za oglas. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave koje pristignu po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane. Kontakt telefon: 012/222-690. Prijave na oglas dostaviti na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za oglas“, ili direktno u Odsek za pravno ekonomsko-finansijske poslove, svakog radnog dana od 07.00 do 14.30 časova.


Pregledano: 1000 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters