Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Recepcioner-Radnik u prijemnoj službi Puno radno vreme

na Specijalna bolnica za rehabilitaciju GAMZIGRAD u Zaječar (Poslato na 31-05-2018)

Recepcioner-Radnik u prijemnoj službi

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gamzigrad

Na osnovu čl. 7., 8., i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Rapublika Srbija (Sl. glasnik RS 36/10, 42/10, 46/13i 1/15), odluke V.D. direktoraSpecijalne bolnice za rehabilitaciju „Gamzigrad“ u Zaječaru, Gamzigradska Banja,br. 1831 od 30.05.2018. godine i date saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava Zaključkom 51 broj 112-01-1621/2017-02 od 09. februara 2018. godine Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“ u Zaječaru, Gamzigradska Banja

RASPISUJE OGLAS

Za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom: 1. Recepcioner – radnik u prijemnoj službi – 1 izvršilac,

RECEPCIONER –RADNIK U PRIJEMNOJ SLUŽBI

Opis poslova: – vodi dinamiku smeštaja pacijenata na najracionalniji način, tako da kapaciteti smeštaja Specijalne bolnice svakog dana budu maksimalno iskorišćani; vodi knjigu rezervacija ležajeva; vodi računa o popunjenosti kapaciteta smeštaja po principu ‘’puno za prazno’’; prima medicinsku dokumentaciju za stacionarno lečenje, vodi evidenciju o njoj i čuva je; odgovara za ažurnost pozivanja pacijenata na lečenje; piše pozive za lečenje pacijentima, kovertira ih i adresira, a zatim predaje odseku za ekspediciju pošte; učestvuje u sklapanju ugovora sa trećim licima za lečenje i rehabilitaciju; vodi propisanu dokumentaciju, evidenciju i statistiku i daje potrebne izveštaje i potvrde; odgovara za blagovremeno popunjavanje smeštajnih kapaciteta; u svom radu koristi standardna sredstva za rad za tu vrstu posla i personalni računar i Medicinsko informacioni sistem (MIS) u svom radu; radi i druge poslove iz svoje struke po nalogu šefa Prijemne službe, kome i odgovara za svoj rad. Prostor i uslovi rada:radi u zatvorenom prostoru pod povoljnimmikroklimatskim uslovima uz povećanu opasnost od infekcije i alergije. Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom. Uslovi: završena Ekonomska škola; IV stepen stručne spreme; smer ekonomskih ili pravnih tehničara, radno iskustvo: minimum godinu dana na istim ili sličnim poslovima u zdravstvenoj ustanovi. Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno do 08.06.2018.godine. Treba dostaviti: – prijavu – kratku radnu biografiju, – diplomu Ekonomske škole (overena fotokopija), – dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu ili drugi dokaz o radnom angažovanju na navedenim poslovima), – izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija). Prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova kandidati mogu dostaviti do 08.06.2018. godine na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“, 19228 Gamzigradska Banja, Banjski trg 12 ili lično na istoj adresi u kancelariji br. 8 sa naznakom: „Po oglasu za zapošljavanje“. Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. V.D. d i r e k t o r, Dr med. Rade Kostić

Rok za dostavljanje prijava je
08.06.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata
Ekonomija, finansije i osiguranje , Pravo i administracija
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 1 godine
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Zaječar
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Dodatne informacije
Obezbeđen prevoz
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Specijalna bolnica za rehabilitaciju GAMZIGRAD


Pregledano: 1356 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters