Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik u visokom obrazovanju Puno radno vreme

na VISOKA TEHNOLOŠKO UMETNIČKA STRUKOVNA ŠKOLA u Leskovac (Poslato na 07-06-2018)

Saradnik u visokom obrazovanju
Oglas važi od: 06.6.2018.

VISOKA TEHNOLOŠKO UMETNIČKA
STRUKOVNA ŠKOLA
16000 Leskovac, Vilema Pušmana 17
tel. 016/233-911Saradnik u visokom obrazovanju
na određeno vreme od godinu dana, počev od 23.09.2018.

USLOVI:
VII/1 stepen stručne spreme; tehnološki fakultet-tekstilni smer; drugi stepen master akademske, master strukovne studije, odnosno specijalističke akademske studije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine ili osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine.

OSTALO:
Pored navedenih uslova kandidat treba da ispuni i druge opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta u školi. Prijave na konkurs sa prilozima (biografija, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje da nisu osuđivani), kojima kandidat dokazuje da ispunjava uslove tražene u konkursu, dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Visoka tehnološko umetnička strukovna škola, Vilema Pušmana 17, 16000 Leskovac. Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 10 dana od dana objavljivanja u listu “Poslovi”.


Pregledano: 1233 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters