Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tužilački pomoćnik sa zvanjem mlađi savetnik Puno radno vreme

na OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VELIKOJ PLANI u Velika Plana (Poslato na 07-06-2018)

Tužilački pomoćnik sa zvanjem mlađi savetnik
Oglas važi od: 06.6.2018.

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VELIKOJ PLANI
11320 Velika Plana, Momira Gajića 7
tel. 026/514-050Tužilački pomoćnik sa zvanjem mlađi savetnik
na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva

USLOVI:
Pravo da konkurišu imaju kandidati koji pored opštih uslova za zapošljavanje propisane Zakonom o radu i članom 45 Zakona o državnim službenicima: punoletsvo, državljanstvo RS, da kandidatu nije ranije prestao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, neosuđivanost za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseeci ili za kažnjivo delo koje kandidata čini nedostojnim za obavljanje poslova u državnim organima, treba da ispunjava i posebne uslove: završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit i poznavanja rada na računaru, dokazi koji se pružaju uz prijavu na konkurs: uverenje o državljanstvu R. Srbije, izvod iz matične knjige rođenih, diploma o stečenoj školskoj spremi i uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci), a dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće kandidat koji bude izabran odlukom tužilaštva. Stručna sposobnost, znanje i veštine proveravaju se usmeno o čemu će kandidati koji budu ispunjavali uslove biti obavešteni.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja. Prijave se podnose na adresu: Osnovno javno tužilaštvo u Velikoj Plani, Momira Gajića 7, sa naznakom “Za konkurs”. Nepotpune, neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Slavica Ivanović na telefon 026/514-050.


Pregledano: 894 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters