Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Farmaceutski tehničar Puno radno vreme

na APOTEKA SMEDEREVO u Smederevo (Poslato na 13-06-2018)

Farmaceutski tehničar
Oglas važi od: 13.6.2018.

APOTEKA SMEDEREVO
11300 Smederevo
Nosilaca Albanske spomenice 5
tel. 026/641-070Farmaceutski tehničar
na određeno vreme, po osnovu povećanog obima posla, za rad u Apotekarskoj jedinici „Vranovo”
2 izvršioca

USLOVI: završena srednja farmaceutska škola, IV stepen srednje stručne spreme, položen stručni ispit.

Dokumentacija koju kandidat treba da priloži uz prijavu:
CV - biografija, diploma o završenoj srednjoj školi (overena fotokopija), uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija), fotokopija lične karte, izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja oglasa), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja oglasa). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija. Odluka o izboru će biti objavljena na sajtu ZUA Smederevo: www.apotekasmederevo.co.rs. Osoba za kontakt Kojić Jelena, tel. 026/641-070. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi APOTEKA SMEDEREVO


Pregledano: 1133 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters