Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik ekonomske grupe predmeta; Magacioner Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA ŽITORAĐA u Žitorađa (Poslato na 13-06-2018)

Nastavnik ekonomske grupe predmeta; Magacioner
Oglas važi od: 13.6.2018.

SREDNjA ŠKOLA ŽITORAĐA
18412 Žitorađa, Svetosavska 23
tel. 027/8362-020Nastavnik ekonomske grupe predmeta
na određeno vreme do povratka odsutnog radnika preko 60 dana, za 8 sati nedeljno

USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje, i to: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovnih studije, specijalističke akademske studije) - ekonomska grupa predmeta; studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet odnosno grupu predmeta - ekonomska grupa predmeta; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - ekonomska grupa predmeta.Magacioner
na određeno vreme do povratka odsutnog radnika preko 60 dana, za 32 sata nedeljno

USLOVI: IV stepen stručne spreme.OSTALO: Kandidati moraju da ispunjavaju uslove predviđene čl. 13 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Uz prijavu kandidati dostavljaju: overenu kopiju diplome, uverenje da nisu osuđivani, uverenje o državljanstvu RS, kao i izvod iz matične knjige rođenih. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ŠKOLA ŽITORAĐA


Pregledano: 500 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters