Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Rukovodilac poslova investicionog održavanja; Medicinska sestra/tehničar; Referent za finansijsko-ra Puno radno vreme

na INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU u Beograd (Poslato na 13-06-2018)

Rukovodilac poslova investicionog održavanja; Medicinska sestra/tehničar; Referent za finansijsko-računovodstvene poslove
Oglas važi od: 13.6.2018.

INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
11000 Beograd, Resavska 69
tel. 011/3600-812Rukovodilac poslova investicionog održavanja - šef Službe za tehničke i druge slične poslove
na određeno vreme od 18 meseci, zbog povećanog obima posla

USLOVI:
visoko obrazovanje: na akademskim studijama, oblast: građevinsko inženjerstvo, mašinsko inženjerstvo, u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, dipolomirani inženjer građevinarstva, dipolomirani inženjer mašinstva, specijalista strukovni inženjer građevinarstva, specijalista strukovni inženjer mašinstva, na osnovim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembara 2005. godine, diplomirani inženjer građevinarstva, diplomirani inženjer mašinstva. Dodatna znanja/radno iskustvo: znanje rada na računaru; najmanje dve godine radnog iskustva; oranizacione i druge sposobnosti za rukovođenje. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o traženom obrazovanju, dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice, ugovora o radu, ugovora o volontiranju, ugovora o privremenim i povremeni poslovima i drugi slični ugovori ili potvrde o radu ili drugom vidu angažovanja); fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih; fotokopiju lične karte.Medicinska sestra/tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima, na određeno vreme od 3 meseca, zbog povećanog obima posla

Medicinska sestra/tehničar
na ostalim bolničkim odeljenjima, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene, zbog porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, do njenog povratka, probni rad 3 meseca

USLOVI:
završena srednja medicinska škola, medicinska sestra - tehničar. Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo: položen stručni ispit za medicinsku sestru tehničara; licenca Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Kandidati podnose: prijavu sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za medicinsku sestru tehničara; fotokopiju licence Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije; dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice, ugovora o radu, ugovora o volontiranju, ugovora o privremenim i povremeni poslovima i drugi slični ugovori ili potvrde o radu ili drugom vidu angažovanja); fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih; fotokopiju lične karte.Referent za finansijsko-računovodstvene poslove
na određeno vreme od 9 meseci, zbog povećanog obima posla

USLOVI: srednja stručna sprema. Dodatna znanja: znanje rada na računaru. Kandidati podnose: prijavu sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih; fotokopiju lične karte.OSTALO: Prijave sa neophodnim prilozima podnose se Institutu, na navedenu adresu, sa naznakom: „Prijava na oglas“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzimane u razmatranje. Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU


Pregledano: 221 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters