Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA OBRENOVAC u Obrenovac (Poslato na 13-06-2018)

Doktor medicine
Oglas važi od: 13.6.2018.

DOM ZDRAVLjA OBRENOVAC
11500 Obrenovac, Vojvode Mišića 231
tel. 011/35-34-903Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti - oftalmolog
na određeno vreme

USLOVI:
zahtevana vrsta obrazovanja, stečena na: integrisanim akademskim studijama medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, osnovnim studijama medicine u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanja do 10. septembra 2005 godine; odgovarajuća specijalizacija - oftalmologija, stručni ispit, licenca; 1 godina iskustva u oblasti zdravstvene zaštite. Kandidati su obavezni da uz prijavu dostave: fotokopiju diplome o završenom zdravstvenom fakultetu, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju dozvole za rad - licence, ili rešenje o upisu u komoru, uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje izdaje MUP), ne starije od 6 meseci, uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga i krivčni postupak (uverenje izdaje sud) ne starije od 6 meseci, kratka biografija sa adresom i kontakt telefonom, izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime). Nepotpune i neblagovremne prijave se neće razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija, koje su važne za donošenje odluke o prijemu.

Kandidat koji bude izabran pre zaključenja ugovora o radu dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja Obrenovac, Vojvode Mišića 231, Obrenovac. Oglas je otvoren do popunjavanja radnog mesta. Prijave slati poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za oglas“ ili lično dostaviti u pisarnicu DZ. Dodatne informacije na tel. 011/3534-903.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA OBRENOVAC


Pregledano: 512 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters