Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC u Aleksinac (Poslato na 13-06-2018)

Doktor medicine
Oglas važi od: 13.6.2018.

OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC
18220 Aleksinac, Momčila Popovića 144
tel. 018/804-215Doktor medicine
na određeno vreme do 2 godine

USLOVI:
VII stepen stručne spreme: doktor medicine sa položenm stručnim ispitom. Kandidati su u obavezi da uz prijavu dostave: overen prepis/fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, overen prepis/fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje o dužini čekanja na zaposlenje; dokaz o radnom iskustvu u struci, nakon položenog stručnog ispita, na poslovima pružanja zdravstvene zaštite (fotokopija radne knjižice ili potvrda poslodavca), biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Prijave dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC


Pregledano: 483 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters