Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremač/spremačica Puno radno vreme

na ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE u Novi Sad (Poslato na 13-06-2018)

Spremač/spremačica
Oglas važi od: 13.6.2018.

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE
21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 9aSpremač/spremačica
prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge, na određeno vreme zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

Opis poslova:
vrši pripremu materijala potrebnog za rad; vodi računa o ispravnosti sredstava za rad i o tome izveštava glavnog tehničara Zavoda; vodi periodične izveštaje o sredstvima potrebnim za rad i dostavlja ih načelniku Službe; obavlja poslove održavanja higijene u svim prostorijama Zavoda i oko Zavoda (glavni i sporedni ulaz Zavoda i deo parking prostora kod sporednog ulaza); rukuje otpadom i biohazardnim materijalom (prema radnom uputstvu) i isti odlaže na za to predviđeno mesto; obavlja kurirske poslove; obavlja i druge poslove prema stručnoj spremi shodno potrebama Zavoda; vrši trebovanje materijala i vodi evidenciju materijala za održavanje čistoće; radi i druge poslove koji proističu iz poslova čišćenja prostorija; po potrebi obavlja poslove servirke i poslove perača rublja peglara; za svoj rad odgovara načelniku službe,glavnom laboratorijskom tehničaru Zavoda i direktoru Zavoda.

USLOVI:
osnovno obrazovanje, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje 6 meseci. Kandidat je dužan da uz prijavu na oglas dostavi sledeća dokumenta: svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi; uverenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 6 meseci; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; fotokopiju lične karte; kratku biografiju. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji “Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i sajtu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Prijave se podnose putem pošte na gorenavedenu adresu, sa naznakom “Za oglas” ili neposredno upravi Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE


Pregledano: 436 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters