Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na ISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA PIROT u Pirot (Poslato na 13-06-2018)

Nastavnik
Oglas važi od: 13.6.2018.

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA PIROT
18300 Pirot, Ćirila i Metodija 29Nastavnik za izbor u zvanje predavača, za naučno-nastavnu oblast Pedagoško-andragoške nauke, za užu naučnu oblast Opšta pedagogija
na određeno vreme, period od 5 godina

USLOVI:
akademski naziv magistra ili stručni naziv specijaliste akademskih studija naučne - stručne oblasti za koju se bira - Pedagoške nauke, sposobnost za nastavni rad i objavljeni naučno-stručni radovi u naučnim časopisima i zbornicima sa recenzijama za izbor nastavnika, utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju i opštim aktom škole. Ostali uslovi za izbor nastavnika utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS“ 88/2017) i opštim aktima škole - Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora u zvanja nastavnika i saradnika, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izbora u zvanja nastavnika i saradnika Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Pirot i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Pirot, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor. Ostali uslovi za radna mesta nastavnika: sposobnost za nastavni rad se ustanovljava na osnovu rezultata koje je kandidat pokazao kao nastavnik u radu, a ukoliko kandidat nije imao pedagoških iskustava, na osnovu kvaliteta posebnog javnog predavanja. Sticanje nastavnog zvanja zasniva se na ostvarenim i merljivim rezultatima celokupnog rada pojedinca u sledećim oblastima: u nastavnom radu, naučnom, istraživačkom, stručnom, odnosno umetničkom i profesionalnom radu; angažovanju u razvoju nastave i drugih delatnosti visoko školske ustanove i doprinosa široj zajedici.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da podnesu: biografiju sa svim bitnim podacima; ustanova ili preduzeće gde je kandidat trenutno zaposlen i profesionalni status; godina upisa i završetka visokog obrazovanja, univerzitet, fakultet, naziv studijskog programa (studijska grupa), prosečna ocena tokom studija i stečeni stručni, odnosno akademski naziv; godina upisa i završetka specijalističkih, odnosno magistarskih studija, univerzitet, fakultet, naziv studijskog programa, prosečna ocena tokom studija, naučna oblast i stečeni akademski naziv, naslov specilalističkog rada, odnosno magistarske teze; godina odbrane i stečeno naučno zvanje; znanje svetskih jezika - navodi: čita, piše, govori, sa ocenom odlično, vrlo dobro, dobro, zadovoljavajuće; kretanje u profesionalnopm radu (ustanova, fakultet, univerzitet ili firma, trajanje zaposlenja i zvanje - navesti sva zvanja): spisak radova i sami radovi; ostale podatke: o nastavnom radu, naučnoistraživačkom, umetničkom, stručnom i profesionalnom doprinosu; o angažovanju u razvoju nastave i drugih delatnosti visokoškolske ustanove i doprinosu lokalnoj i široj zajednici. Dokaze nadležnih organa povodom činjenice da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Pirot, Ćirila i Metodija 29, Pirot. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 1486 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters