Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani farmaceut; Perač laboratorijskog posuđa Puno radno vreme

na ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 20-06-2018)

Diplomirani farmaceut; Perač laboratorijskog posuđa
Oglas važi od: 20.6.2018.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE POŽAREVAC
12000 Požarevac, Jovana Šerbanovića 14
tel. 012/222-690


Diplomirani farmaceut
na određeno vreme od 24 meseca, zbog povećanog obima posla

USLOVI:
završen farmaceutski fakultet, VII/1 stepen stučne spreme; položen stručni ispit; minimum 5 godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti sanitarne hemije - analize vode za piće; poznavanje rada na računaru; vozačka dozvola za B kategoriju. Kao dokaze o ispunjenosti ovih uslova kandidati podnose neoverene fotokopije sledećih dokumenata: prijavu na oglas sa biografijom, brojem telefona, adresom i imejl adresom; overenu fotokopiju diplome o završenom farmaceutskom fakultetu VII/1 stepen stručne spreme; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju radne knjižice i overena izjava poslodavca o radu na poslovima iz oblasti sanitarne hemije - analize vode za piće; fotokopiju vozačke dozvole. Prijave kandidata koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrane. Dokumentacija neće biti vraćena podnosiocima prijava za oglas. Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave koje pristignu po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane. Kontakt telefon: 012/222-690. Prijave na oglas dostaviti na adresu: Zavod za javno zdravlje Požarevac, 12000 Požarevac, Jovana Šerbanovića 14, sa naznakom „Za oglas“ ili direktno u Odsek za pravno ekonomsko-finansijske poslove, svakog radnog dana od 07.00 do 14.30 časova.

Perač laboratorijskog posuđa
na određeno vreme od 24 meseca, zbog povećanog obima posla

USLOVI:
završena osnovna škola, I stepen stučne spreme. Kao dokaze o ispunjenosti ovih uslova kandidati podnose neoverene fotokopije sledećih dokumenata: prijavu na oglas sa biografijom, brojem telefona, adresom i imejl-adresom; overenu fotokopiju diplome o završenom osnovnom obrazovanju I stepen stručne spreme. Prijave kandidata koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrane. Dokumentacija neće biti vraćena podnosiocima prijava za oglas. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave koje pristignu po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane. Kontakt telefon: 012/222-690. Prijave na oglas dostaviti na adresu: Zavod za javno zdravlje Požarevac, 12000 Požarevac, Jovana Šerbanovića 14, sa naznakom „Za oglas“ ili direktno u Odsek za pravno ekonomsko-finansijske poslove, svakog radnog dana od 07.00 do 14.30 časova.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE POŽAREVAC


Pregledano: 1294 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters