Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Viša medicinska sestra opšteg smera Puno radno vreme

na INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU u Beograd (Poslato na 29-06-2018)

Doktor medicine; Viša medicinska sestra opšteg smera
Oglas važi od: 29.6.2018.

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
11000 Beograd, Kralja Milutina 50
tel. 011/3615-046


Doktor medicine

USLOVI:
VII/1 stepen stručne spreme, doktor medicine, položen stručni ispit. Zainteresovani kandidati su dužni da dostave: fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju lične karte; fotokopiju uverenja o državljanstvu; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; kratku biografiju (molba- CV); fotokopiju licence za samostalni rad u struci nadležne komore (ukoliko poseduje).

Viša medicinska sestra opšteg smera

USLOVI:
VI stepen stručne spreme – viša medicinska sestra opšteg smera, uverenje o položenom stručnom ispitu. Zainteresovani kandidati su dužni da dostave: fotokopiju diplome o završenoj višoj medicinskoj školi; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju lične karte; fotokopiju uverenja o državljanstvu; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; kratku biografiju (molba – CV); fotokopiju licence za samostalni rad u struci nadležne komore (ukoliko poseduju).

OSTALO:
Probni rad u trajanju od tri meseca. Napomena: lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada dužan je dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova podnose se isključivo poštom ili direktno na delovodni protokol Instituta za neonatologiju, na navedenu adresu, u zatvorenoj koverti sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava za oglas. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA: Obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na sajtu Instituta za neonatologiju www. neonatologija.rs


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU


Pregledano: 556 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters