Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine, specijalista neurologije Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI BANjICA u Beograd (Poslato na 04-07-2018)

Doktor medicine, specijalista neurologije
Oglas važi od: 04.7.2018.

INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI
BANjICA
11000 Beograd, Mihaila Avramovića 28


Doktor medicine, specijalista neurologije
probni rad 3 meseca

USLOVI:
VII stepen stručne spreme, medicinski fakultet; položen stručni ispit; položen specijalistički ispit iz neurologije; poznavanje najmanje jednog stranog jezika; poželjno je prethodno radno iskustvo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama na istim ili sličnim poslovima. Kandidati su obavezni da uz prijavu sa biografijom dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu (sa prosečnom ocenom studiranja); overen prepis ili fotokopiju diplome o položenom stručnom ispitu; overen prepis ili fotokopiju o položenom specijalističkom ispitu iz neurologije; overen prepis ili fotokopiju diplome o položenom ispitu za naučno zvanje magistra i/ili doktora nauka (ako ga kandidat ima); potvrdu izdatu od strane Nacionalne službe za zapošljavanje o dužini čekanja na zaposlenje; dokaz o radnom iskustvu u struci nakon položenog ispita na poslovima pružanja zdravstvene zaštite, uključujući i volonterski staž (fotokopija radne knjižice ili potvrda poslodavca); fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu; biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom ili koje nisu u skladu sa uslovima ovog oglasa, kao i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.


Pregledano: 407 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters