Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar; Doktor medicine Puno radno vreme

na UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA u Beograd (Poslato na 04-07-2018)

Medicinska sestra - tehničar; Doktor medicine
Oglas važi od: 04.7.2018.

UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA
11000 Beograd, Tiršova 10
tel. 011/2060-676


Doktor medicine
na određeno vreme po osnovu zamene, do povratka radnika sa bolovanja, za potrebe Odseka za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih

USLOVI:
medicinski fakultet; završenih šest meseci obaveznog lekarskog staža; poznavanje rada na računaru; poznavanje najmanje jednog svetskog jezika; licenca. Kandidati su dužni da dostave sledeća dokumenta: kratku biografiju; fotokopiju lične karte; fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu; fotokopiju diplome o položenom stručnom ispitu; fotkopiju radne knjižice ili drugog dokaza o radnom iskustvu kandidata (ugovori o radu, volonterski ugovori, potvrda poslodavca i sl.); fotokopiju licence; fotokopije ugovora o radu, tj. potvrde o volontiranju, potvrde o obavljenom radu od strane načelnika službi zdravstvenih ustanova na memorandumu, vremenu provedenom na radu i ocenama rada kandidata - ukoliko ih kandidat poseduje.

Medicinska sestra - tehničar
na određeno vreme po osnovu zamene, do povratka radnika sa bolovanja
3 izvršioca

USLOVI:
IV stepen stručne spreme; medicinska škola - pedijatrijskog ili opšteg smera; položen stručni ispit; najmanje šest meseci radnog iskustva. Prilikom prijave na konkurs kandidati su dužni da dostave: kratku biografiju; fotokopiju lične karte; fotokopiju diplome o završenoj školi; fotokopiju diplome o položenom stručnom ispitu; fotokopiju radne knjižice ili drugog dokaza o radnom iskustvu kandidata (ugovori o radu, volonterski ugovori, potvrda poslodavca i sl.).

OSTALO:
Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo u radu, dodatno obrazovanje ili osposobljenost, dužina trajanja školovanja i sl.). Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove na koje se primaju. Prijave slati u zatvorenoj koverti, na navedenu adresu Klinike, sa naznakom radnog mesta za koje se konkuriše. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA


Pregledano: 529 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters