Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Docent za užu naučnu oblast Pedagoške nauke Puno radno vreme

na PEDAGOŠKI FAKULTET SOMBOR u Sombor (Poslato na 04-07-2018)

Docent za užu naučnu oblast Pedagoške nauke
Oglas važi od: 04.7.2018.

PEDAGOŠKI FAKULTET SOMBOR
25000 Sombor, Podgorička 4
tel. 025/412-030


Docent za užu naučnu oblast Pedagoške nauke
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI:
Uslovi za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktor pedagoških nauka. Kandidati moraju da ispunjavaju i ostale uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i opštim aktima Univerziteta u Novom Sadu i Statutom i opštim aktima Pedagoškog fakulteta u Somboru. Kandidati uz prijavu podnose: fotokopiju diplome svih nivoa studija sa dodacima diploma, popunjen obrazac biografskih podataka (preuzet sa: http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) priložen u štampanoj formi i elektronskoj formi, bibliografiju objavljenih radova, podatke o studentskoj evaluaciji i druge priloge kojima se dokazuje ispunjenost uslova za izbor u zvanje nastavnika: https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/35-pravilnici-2 i uverenje o nekažnjavanju (MUP). Postupak izbora u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sprovodi se u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, odredbama Statuta i opštih akata Univerziteta u Novom Sadu i Statuta i opštih akata Fakulteta. Prijave sa dokumentacijom slati na gorenavedenu adresu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“.


Skoro postavljeni poslovi PEDAGOŠKI FAKULTET SOMBOR


Pregledano: 572 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters