Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA UB u Ub (Poslato na 04-07-2018)

Doktor medicine
Oglas važi od: 04.7.2018.

DOM ZDRAVLjA UB
14210 Ub, Dobrosava Simića 1
tel. 014/411-644


Doktor medicine

USLOVI:
završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u imenik Lekarske komore, državljanstvo Republike Srbije. Kandidati podnose sledeću dokumentaciju: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, kopiju lične karte, uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), overenu kopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, overenu kopiju licence ili rešenje o upisu u imenik Lekarske komore. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova oglasa (overene fotokopije), dostavljaju se na gorenavedenu adresu, u roku od 10 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA UB


Pregledano: 386 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters