Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik za užu naučnu oblast pedagogija Puno radno vreme

na UNIVERZITET EDUCONS u Sremska Kamenica (Poslato na 26-07-2018)

Nastavnik za užu naučnu oblast pedagogija

UNIVERZITET EDUCONS”, Novi Sad

UNIVERZITET EDUCONS

SREMSKA KAMENICA

www.educons.edu.rs

Na osnovu člana 74. i 75. Zakona o visokom obrazovanju (»Sl.gl RS« br.88/17) i člana 58 Statuta Univerzitetaiz Sremske Kamenice, rektor Univerziteta raspisuje KONKURS

za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika za užu naučnu oblast

PEDAGOGIJA – redovni profesor, sa punim radnim vremenom, na neodredjeno vreme, 1 izvršilac

Uslovi: doktor pedagoških nauka, pedagoško iskustvo na visokoškolskoj ustanovi, ispunjeni uslovi iz člana 74. Zakona o visokom obrazovanju.

Uslovi za izbor su predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju, Minimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Statutom Univerziteta i Pravilnikom o bližim uslovima i postupku za izor u zvanje nastavnika i saradnika Univerziteta Educons.

Uz prijavu kandidat treba da priloži: CV, spisak radova objavljenim u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, dokaz o učešću ili rukovođenju u naučnim projektima, dokaz o objavljenom udžbeniku ili monografiji na CD ili u papirnoj formi, dokaz o ostvarenim rezultatima u razvoju naučno-nastavnog podmlatka, overene kopije diploma o visokom obrazovanju i stečenim akademskim i naučnim zvanjima, kopiju lične karte.

Prijave se podnose u roku od 5 dana od dana objavljivanja Konkursa, na adresu: Univerzitet Educons, Sremska Kamenica , ul. Vojvode Putnika 87.

Bliže informacije na telefon 021/4893-611.
Рок важења
30.07.2018.
Захтевани ниво квалификација
Факултет – VII1 степен (4-6 године)
Образовање кандидата
Васпитање и образовање
Радно искуство у занимању
Више од 3 године
Број извршилаца
1
Место рада
Нови Сад
Врста радниг односа / ангажовања
Неодређено

Напомена

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET EDUCONS


Pregledano: 575 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters