Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Voditelj slučaja u centru za socijalni rad Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE I GOLUBAC u Veliko Gradište (Poslato na 02-08-2018)

Voditelj slučaja u centru za socijalni rad
Oglas važi od: 01.8.2018.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE I GOLUBAC
12220 Veliko Gradište, Sarajevska 2
tel. 012/662-955Voditelj slučaja u centru za socijalni rad
mesto rada Centar za socijalni rad u Golubcu

USLOVI:
visoko obrazovanje na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova počev od 10.09.2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima do 10.09.2005. godine, diplomirani socijalni radnik; da je kandidat državljanin Republike Srbije; da ima opštu zdravstvenu sposobnost; da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u državnim organima, za koje je izrečena kazna zatvora od 6 meseci ili duže; najmanje jedna godina radnog iskustva na osnovnim stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti; licenca za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti; znanje rada na računaru. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na oglas: potpisana prijava sa radnom biografijom; overena kopija diplome; uverenje o prethodnom radnom iskustvu u struci; overena kopija licence za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti; uverenje o državljanstvu; uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u državnim organima za koje je izrečena kazna zatvora u trajanju od šest meseci ili duže. Prijavu i traženu dokumentaciju dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa, na adresu: Centar za socijalni rad opština Veliko Gradište i Golubac, 12220 Veliko Gradište, Sarajevska 2, sa naznakom „Prijava na oglas”.


Pregledano: 1024 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters