Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove - knjigovođa Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANjA KANjIŽA“ u Kanjiža (Poslato na 02-08-2018)

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove - knjigovođa
Oglas važi od: 01.8.2018.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
„BANjA KANjIŽA“
24420 Kanjiža, Narodni park bbReferent za finansijsko-računovodstvene poslove - knjigovođa
za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenje računovodstvenih i finansijskih poslova, na određeno vreme od 2 godine

Opis poslova:
vrši formiranje matičnih podataka - datoteke materijalnog knjigovodstva, robnog knjigovodstva, knjigovodstvenih osnovnih sredstava, sitnog inventara, preuzima, kontira i knjiži knjigovodstvene isprave vezane sa zalihe materijala (prijemnice, račune, izdatnice, višak, manjak, rashod), vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, obračunava utrošak materijala, usaglašava analitiku i sintetiku robnog i materijalnog knjigovodstva, vrši kompletnu obradu podataka prilikom nabavke osnovnih sredstava i aktiviranja, vrši obračun amortizacije, izrađuje popisne liste za popisne komisije, učestvuje u obradi inventarskih lista. Odgovoran je za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poverenih zadataka u skladu sa zakonom. Dužan je da prati propise iz svog delokruga.

USLOVI:
IV stepen sturčne spreme; srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine ekonomskog smera, ekonomski tehničar; znanje rada na računaru. Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti i sledeća dokumenta: biografiju, overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila, fotokopiju lične karte, dokaz o vakcinacionom statusu kandidata (potvrda o primljenim vakcinama - DZ prema mestu prebivališta ili boravišta u vreme vakcinacije). Napomena: ukoliko kandidat ne dokazuje svoj status vakcinacije, smatraće se da nije primio zakonom i podzakonskim aktima propisane vakcine.

OSTALO:
Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12.00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža”, Odeljenje za pravne i opšte poslove, 24420 Kanjiža, Narodni park bb, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove Referenta za finansijsko-računovodstvene poslove - knjigovođe”.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANjA KANjIŽA“


Pregledano: 1518 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters