Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Projektant informatičke strukture Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE u Beograd (Poslato na 06-08-2018)

Projektant informatičke strukture
Oglas važi od: 03.8.2018.

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE
11000 Beograd, Pasterova 14Projektant informatičke strukture
za potrebe Odeljenja data centar

USLOVI: visoko obrazovanje u oblasti informatike, matematike, tehnike i organizacionih nauka: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; najmanje tri godine radnog iskustva; zdravstvena sposobnost.

Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju iz odgovarajuće oblasti; dokaz o radnom iskustvu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (www.ncrc.ac.rs).

Kandidati koji budu izabrani u obavezi su da dostave overene fotokopije traženih dokumenata. Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose lično (prizemlje, soba br. 15) ili putem preporučene pošiljke na adresu: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije- Odeljenje za pravne poslove (za oglas) -Beograd, Pasterova 14.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE


Pregledano: 821 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters