Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Spremačica Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „PAHULjICE“ u Brus (Poslato na 16-08-2018)

Vaspitač; Spremačica
Oglas važi od: 15.8.2018.

PREDŠKOLSKA USTANOVA „PAHULjICE“
37220 Brus, J. Pančića bb
tel. 037/826-527Vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog bolovanja

Spremačica

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i da imaju odgovarajuće obrazovanje. Kandidat za radno mesto vaspitača mora da ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, VI ili VII stepen stručne spreme, smer vaspitač. Kandidat za radno mesto spremačice mora da ima osnovno obrazovanje.

OSTALO: Uz prijavu kandidati treba da dostave overene prepise, i to: diplomu o stručnoj spremi, uverenje tj. potvrdu o neosuđivanosti (da nije starija od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (da nije starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih.

Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, kandidat pribavlja pre zaključivanja ugovora o radu, a dokaz da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad se dostavlja uz prijavu u slučaju da je odgovarajuće obrazovanje stečeno van teritorije Republike Srbije. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, biće upućeni na psihološku procenu radne sposobnosti za rad sa decom u NSZ u Kruševcu.

Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa, lično ili na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „PAHULjICE“


Pregledano: 1488 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters