Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra-tehničar; Spremačica Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI u Beograd (Poslato na 24-08-2018)

Medicinska sestra-tehničar; Spremačica

Oglas važi od: 23.8.2018.

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI
11040 Beograd, Teodora Drajzera broj 44.


1. Medicinska sestra-tehničar
na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom
2 izvršioca

2 . Spremačica
na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom

USLOVI:
za redni broj 1.: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen stručne spreme, 6 meseci radnog iskustva, položen stručni ispit. Za redni broj 2.: završena osnovna škola, bez obzira na radno iskustvo. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. Uz prijavu priložiti: Kratku biografiju, diplomu ili potvrdu (fotokopija) završene škole koja se traži oglasom, uverenje (fotokopija) o položenom stručnom ispitu (za redni broj 1.). U slučaju izbora, kandidat je dužan da donese original ili overenu kopiju predmetnih dokumenata. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na internet stranici Ministarstva zdravlja. Prijave se podnose neposredno u kadrovsku službu ili poštom na adresu: Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, 11040 Beograd, ulica Teodora Drajzera broj 44., sa naznakom: „za oglas“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI


Pregledano: 688 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters