Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Klinički lekar; Medicinska sestra-tehničar Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI u Beograd (Poslato na 24-08-2018)

Klinički lekar; Medicinska sestra-tehničar

Oglas važi od: 23.8.2018.

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI
11040 Beograd, Teodora Drajzera broj 44.

1. Klinički lekar
na određeno vreme zbog privremenog povećanja obima posla, do 6 meseci, sa punim radnim vremenom

2. Medicinska sestra-tehničar
na određeno vreme radi zamene odsutnih zaposlenih, do povratka na rad, sa punim radnim vremenom
2 izvršioca

USLOVI:
za redni broj 1.: završen Medicinski fakultet, 6 meseci radnog iskustva, položen stručni ispit. za redni broj 2.: srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen stručne spreme, 6 meseci radnog iskustva, položen stručni ispit. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. Uz prijavu priložiti: Kratku biografiju. Diplomu ili potvrdu (fotokopija) o završenoj školskoj spremi koja se traži Oglsom, uverenje (fotokopija) o položenom stručnom ispitu. U slučaju izbora, kandidat je dužan da donese original ili overenu kopiju predmetnih dokumenata. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na internet stranici Ministarstva zdravlja. Prijave se podnose neposredno u kadrovsku službu ili poštom na adresu: Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, 11040 Beograd, ulica Teodora Drajzera broj 44., sa naznakom: „za oglas“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI


Pregledano: 695 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters