Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar mesne zajednice Romsko naselje Puno radno vreme

na MESNA ZAJEDNICA ROMSKO NASELjE u Apatin (Poslato na 29-08-2018)

Sekretar mesne zajednice Romsko naselje

Oglas važi od: 29.8.2018.

MESNA ZAJEDNICA ROMSKO NASELjE
25260 Apatin, 24. oktobar bb
tel. 025/5775-672
e-mail: romi@soapatin.org


Sekretar mesne zajednice Romsko naselje
na mandatni period od 4 godine

USLOVI:
Pravo prijavljivanja imaju svi zainteresovani kandidati, koji osim opštih uslova propisanih odredbama Zakona o radu (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), ispunjava i posebne uslove: da ima III ili IV stepen stručne spreme; jednu godinu radnog iskustva; da ima prebivalište na teritoriji Mesne zajednice Romsko naselje u zadnjih pet godina; poznavanje rada na računaru (MS Office). Veština kandidata za rad na računaru proverava se samo po zahtevu Saveta Mesne zajednice Romsko naselje. Veština rada na računaru ne proverava se kandidatu koji priloži pismeni dokaz o završenom kursu i obuci koja odgovara zahtevanoj osposobljenosti za rad na računaru. Uz prijavu sa biografijom kandidati podnose: dokaz o radnom iskustvu (original ili overena kopija); dokaz o stručnoj spremi (original ili overena kopija); potvrdu o prebivalištu iz policijske stanice (original ili overena kopija); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija ne starija od šest meseci). Neblagovremene, nerazumljive prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi neće se uzeti u razmatranje. Prijavu sa priloženom dokumentacijom dostaviti na gore navedenu adresu, sa naznakom: „Prijava na javni poziv - ne otvarati”. Rok za prijavu je osam dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”.


Pregledano: 524 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters