Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši radiološki tehničar u dijagnostici Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA LESKOVAC u Leskovac (Poslato na 29-08-2018)

Viši radiološki tehničar u dijagnostici

Oglas važi od: 29.8.2018.

OPŠTA BOLNICA LESKOVAC
16000 Leskovac, Svetozara Markovića 110Viši radiološki tehničar u dijagnostici
u Službi za internu medicinu sa dermatovenerologijom, Odeljenje za kardiologiju, Odsek za invazivnu kardiološku dijagnostiku

USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove: da imaju završenu visoku ili višu medicinsku školu radiološkog smera i položen stručni ispit. Kao dokaze o ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos kandidati su dužni da dostave: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, kontakt telefonom, imejl-adresom i adresom stanovanja, potpisanu od strane kandidata; overenu fotokopiju diplome/uverenja o završenoj školi; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje da je kandidat nezaposleno lice i o dužini čekanja na posao (za nezaposlena lica) ili potvrdu poslodavca da je kandidat u radnom odnosu i to na određeno ili neodređeno vreme (za lica u radnom odnosu). Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova dostavljaju se poštom na adresu: Opšta bolnica Leskovac, Leskovac, Svetozara Markovića 110 ili se neposredno predaju u Odeljenju za pravne poslove Opšte bolnice Leskovac (suteren bolnice), sa naznakom: „Za oglas za prijem u radni odnos”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA LESKOVAC


Pregledano: 1678 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters