Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Informatika i digitalna produkcija - docent Puno radno vreme

na Univerzitet Educons u Novi Sad (Poslato na 05-09-2018)

Informatika i digitalna produkcija – docent

,,Univerzitet Educons”, Sremska Kamenica

www.educons.edu.rs

Broj:R.60/18

Dana:28.08.2018.

Na osnovu člana 74., 75., 79. i 83. Zakona o visokom obrazovanju (»Sl.gl RS« br.88/17) i člana 58. Statuta Univerziteta iz Sremske Kamenice, rektor Univerziteta raspisuje

KONKURS

za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika

Informatika i digitalna produkcija-docent

- docent, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme, 1 izvršilac

Uslovi: doktor nauka iz oblasti inženjering -elektronika i statistika, pedagoško iskustvo na visokoškolskoj ustanovi u trajanju od tri godine ili lice koje je prethodne studije završilo sa najmanjom ocenom 8 (osam), ispunjeni uslovi iz člana 74. Zakona o visokom obrazovanju.

Uslovi za izbor su predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju, Minimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Statutom Univerziteta i Pravilnikom o bližim uslovima i postupku za izor u zvanje nastavnika i saradnika Univerziteta Educons.

Uz prijavu kandidat treba da priloži: CV, spisak radova objavljenim u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima sa recenzijama, dokaz o učešću ili rukovođenju u naučnim projektima, overene kopije diploma o visokom obrazovanju i stečenim akademskim i naučnim zvanjima, kopiju lične karte.

Prijave se podnose u roku od 5 dana od dana objavljivanja Konkursa, na adresu: Univerzitet Educons, Sremska Kamenica , ul. Vojvode Putnika 87.

Bliže informacije na telefon 021/4893-611

Univerzitet Educons, Sremska Kamenica

Vojvode Putnika br.87, Sremska Kamenica

Rok za dostavljanje prijava je
10.09.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Doktorat
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Novi Sad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Napomena

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Univerzitet Educons


Pregledano: 614 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters