Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD u Novi Bečej (Poslato na 17-10-2018)

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
OPŠTINE NOVI BEČEJDirektor
na mandatni period od 4 godine

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove: da je stekao visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i odgovarajući akademski, odnosno stručni naziv utvrđen u oblasti pravnih, ekonomskih, psiholoških, pedagoških i andragoških i socioloških nauka, odnosno stručni naziv diplomirani socijalni radnik, da je državljanin Republike Srbije, da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da poseduje organizacione veštine, da poseduje komunikacione veštine, da poseduje menadžerske veštine, da poseduje veštine prezentacije, znanje rada na računaru. Uz prijavu kandidat je dužan da dostavi dokaze o ispunjavanju potrebnih uslova: original ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, potvrdu o radnom stažu, uverenje o državljanstvu, uverenje o zdravstvenoj sposobnosti (prilaže samo izabrani kandidat - naknadno), uverenje da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak. Kandidat uz propisanu konkursnu dokumentaciju podnosi i program rada za mandatni period na koji se vrši izbor. Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Prijave slati na adresu: Centar za socijalni rad opštine Novi Bečej, 23272 Novi Bečej, Petra Drapšina 6, sa naznakom „Za konkurs“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Skoro postavljeni poslovi CENTAR ZA SOCIJALNI RAD


Pregledano: 1306 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters