Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pravni poslovi Puno radno vreme

na ZORICA MILOŠEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELj u Požarevac (Poslato na 01-11-2018)

ZORICA MILOŠEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELj PožarevacOpšti uslovi za rad: da je kandidat državljanin RS, da kandidatu nije prestajao radni odnos kod prethodnog poslodavca zbog teže povrede radne dužnosti, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga niti je pokrenuta optužnica.

Posebni uslovi za rad: stečeno visoko obrazovanje, završen pravni fakultet, računarska pismenost.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu za konkurs:

· Radna biografija (CV)

· Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema (u fotokopiji, original na uvid)

· Drugi dokazi o stečenim znanjima i veštinama

Ostali uslovi: opis radnog mesta i posebnih uslova, potrebnih znanja i sposobnosti kandidata koji se proveravaju za rad, kao i o načinu odabira kandidata, mogu se saznati putem telefona 065/26 37 465.

Rok za podnošenje prijave: rok za podnošenje prijave na konkurs je 31.12.2018. godine i počinje da teče narednog dana od dana prijema ovog konkursa kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave se šalju na adresu: kancelarija javnog izvršitelja Zorica Milošević, Požarevac, Ul. Čede Vasovića br. 10, sa naznakom:“za konkurs“, ili putem elektronske pošte: office@izvrsitelj-milosevic.rs

Osoba zadužena za davanje informacija o konkursu: Zorica Milošević 065/26 37 465.

Ostalo: Neblagovremene i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi će biti odbačene. Kancelarija izvršitelja će kontaktirati samo kandidate koji uđu u uži izbor, ista ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, veroispovesti, nacionalnosti, etičkog porekla ili invaliditeta. Odabir kandidata se zasniva na kvalitetu i konkurs je otvoren za sve koji ispunjavaju uslove.

Mesto, dan i vreme provere osposobljenosti, znanja i veština u postupku odabira kandidata će se naknadno utvrditi, o čemu će kandidati koji uđu u uži izbor biti pojedinačno obavešteni.

Рок важења
30.11.2018.


Skoro postavljeni poslovi ZORICA MILOŠEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELj


Pregledano: 1708 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters