Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Domar/majstor održavanja Puno radno vreme

na Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš u Niš (Poslato na 02-11-2018)

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata NišNa osnovu člana 7 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinice lokakne samouprave (Sl. Gl. RS br. 1/2015), odredbi Pravilnika o radu Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Niš, Odluke Direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Niš br. 3283-1/18 od 29.10.2018., raspisuje se

OGLAS

za prijem u radni odnos

za obavljanje poslova:

-Domar / majstor održavanja, broj izvršilaca 1, na neodređeno vreme;

-Medicinska sestra- tehničar opšteg smera, broj izvršilaca 1, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog radnika zbog bolovanja, a najkasnije do povratka zaposlenog radnika sa bolovanja,

za koje su Zakonom, odnosno Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova poslodavca utvrđeni sledeći uslovi:

kandidati za radno mesto, pored opštih uslova predviđenih Zakonom, moraju da ispunjavaju i sledeće uslove:

za radno mesto - Domar / majstor održavanja:

· srednje obrazovanje.

Dodatna znanja-uslovi:

· vozačka dozvola B kategorije.

Za radno mesto - Medicinska sestra- tehničar opšteg smera:

· završena srednja medicinska škola – opšti smer,

· položen stručni ispit,

· posedovanje licence za rad.

Ø Zainteresovani kandidati treba da prilože:

za radno mesto - Domar/majstor održavanja:

· prijavu na oglas sa kratkom biografijom

· ličnu kartu

· uverenje o državljanstvu

· diplomu o stečenoj stručnoj spremi

· kopiju vozačke dozvole.

Za radno mesto - Medicinska sestra- tehničar opšteg smera:

· prijavu na oglas

· CV

· ličnu kartu

· uverenje o državljanstvu

· diplomu o završenom srednjem obrazovanju

· uverenje o položenom stručnom ispitu

· licencu za rad

· dodatne sertifikate, diplome i sl. iz oblasti poslova koji su predmet oglasa (ukoliko kandidat poseduje).

Sva dokumenta (osim diplome o završenom odgovarajućem obrazovanju) moguće je dostaviti u vidu neoverene kopije.

Prijavom na oglas kandidati daju svoju saglasnost da Zavod vrši obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana, računajući od narednog dana od objavljivanja na sajtu Ministrstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave se podnose poštom ili lično na adresu:

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš,

ul. Katićeva br. 29, 18000 Niš,

sa obaveznom naznakom „ ZA OGLAS“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Рок важења
09.11.2018.


Skoro postavljeni poslovi Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš


Pregledano: 421 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters