Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Higijeničar Puno radno vreme

na Zdravstveni centar Vranje u Vranje (Poslato na 21-12-2018)

Služba za ortopediju sa traumatologijom OJ Opšta bolnica Zdravstvenog centra Vranje”, Vranje

Opis poslova: U skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Zdravstvenog centra Vranje.

Zainteresovani kandidati podnose:

· CV;

· overenu fotokopiju diplome;

· overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;

· fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime)

- overenu fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik odgovarajuće Komore;

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije i oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje -Filijala Vranje. Rokovi za prijem dokumentacije će se računati od dana isticanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Vranje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „za oglas broj 3” na adresu:

Zdravstveni centar Vranje

Ulica: Jovana Jankovića Lunge br.1

17500 Vranje

Rok za dostavljanje prijava je 28.12.2018.Skoro postavljeni poslovi Zdravstveni centar Vranje


Pregledano: 1560 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters