Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU IVANJICA u Ivanjica (Poslato na 24-12-2018)

"SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU IVANJICA", Ivanjica

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica
13. septembar br.78
Telefon: 661-305

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vreme
Oglašava se prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju od 2 (dva) meseca sa punim radnim vremenom za radno mesto:
- diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove


Uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:
- završen Pravni fakultet (VII stepen stručne spreme)
- položen pravosudni ispit
- poznavanje rada na računaru

Poželjno je da prijavljeni kanditati imaju radno iskustvo.

Uz prijavu se podnose sledeća dokumenta:
- overenu fotokopiju diplome
- overenu potvrdu o položenom pravosudnom ispitu
- ličnu i radnu biografiju
- fotokopiju lične karte

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija i provere znanja ukoliko je to važno za donošenje odluke o prijemu.

Oglas objaviti na veb stranicama Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva zdravlja i Specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica.

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja oglasa na web strani Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave se mogu poslati poštom na adresu Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica, 13. septembar br. 78 ili dostaviti lično u Specijalnoj bolnica za rehabilitaciju Ivanjica na istu adresu, u periodu od 7,00 do 15,00 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Odluka o izboru kandidata biće doneta najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na web stranici Specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica.

Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.
Kontakt telefon: 032/661-305.
_Rok za dostavljanje prijava je_
31.12.2018.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU IVANJICA


Pregledano: 1701 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters