Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar u ambulanti Puno radno vreme

na NSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE u Beograd (Poslato na 09-01-2019)

INSTITUT ZA TRANSFUZIJU
KRVI SRBIJE
11000 Beograd, Svetog Save 31

Medicinska sestra - tehničar u ambulanti

USLOVI: Srednja stručna sprema; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

Opis posla: punkcija vene u cilju konzervacije krvi, uzimanje uzoraka za analize, određivanje hemoglobina i krvnih grupa na pločici; staranje o davaocu za vreme i neposredno nakon davanja krvi; obezbeđivanje tehničkih uslova rada i dr.

OSTALO: Kandidat je dužan da uz prijavu na oglas dostavi sledeća dokumenta: fotokopiju dipolome; uverenje o položenom stručnom ispitu; fotokopiju licence; kratku biografiju. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave se podnose poštom ili lično na gorenavedenu adresu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 542 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters