Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač pripravnik Puno radno vreme

na DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ZAJEČARU u Zaječar (Poslato na 31-01-2019)

DOM UČENIKA SREDNjIH
ŠKOLA U ZAJEČARU
19000 Zaječar, Skopljanska bb
tel. 019/430-915Vaspitač pripravnik
na određeno vreme dok postoji potreba

USLOVI: Kandidat treba da ima studije drugog stepena i stečeni odgovarajući naziv master vaspitač, sa kojim može da izvodi vaspitni rad u domu učenika srednjih škola, studije drugog stepena i stečeni odgovarajući stručni naziv, odnosno akademski naziv, osnovne studije na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine, čiji stručni naziv u pogledu prava izjednačen sa akademskim nazivom master, da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, shodno obrazovanju koje mora da ima vaspitač u srednjoj školi sa domom učenika; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje šest meseci i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Uz prijavu na oglas kandidat podnosi: uverenje o državljanstvu, diplomu o stručnoj spremi (overenu fotokopiju), izvod iz matične knjige rođenih/venčanih, lekarsko uverenje, potvrdu da nije osuđivan. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Odluka o izboru kandidata doneće se u zakonskom roku od dana isteka roka za podnošenje prijave. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ZAJEČARU


Pregledano: 669 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters