Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Servir hrane Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR VRANjE u Vranje (Poslato na 01-02-2019)

ZDRAVSTVENI CENTAR VRANjE

Za prijem u radni odnos na određeno vreme najkasnije do 12 meseci.

Opis poslova: Prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Zdravstvenog centra Vranje član 23. tačka 4.3.11.

Zainteresovani kandidati podnose :

· CV;

· overenu fotokopiju diplome – svedočanstva;

· overenu fotokopiju uverenja o stručnoj osposobljenosti za servira;

· fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime)

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Oglas će biti objavljen na web stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije i oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Vranje.

Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „za oglas broj 3” na adresu :

Zdravstveni centar Vranje

Ulica: Jovana Jankovića Lunge br.1 17500 Vranje

Rok za dostavljanje prijava je
06.02.2019.Skoro postavljeni poslovi ZDRAVSTVENI CENTAR VRANjE


Pregledano: 1945 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters