Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani elektroinženjer Puno radno vreme

na JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" u Pećinci (Poslato na 05-02-2019)

JKPVODOVOD I KANALIZACIJA” Pećinci

Pećinci, Industrijska zona, Oračko polje bb

diplomirani elektroinženjer-poznavanje automatike i energetike

Uslovi:

· Visoka stručna sprema – VII-1 stepen, Elektrotehnički fakultet

· Sa iskustvom u struci od najmanje 2 (dve) godine

· Poznavanje rada na računaru

· Organizacione sposobnosti

· Aktivni vozač „B“ kategorije

· Spremnost na timski rad i rad pod pritiskom

probni rad 3 meseca

Opis poslova:
1.Učestvuje u puštanju u rad opreme i uređaja za automatizaciju, daljinsko očitavanje, upravljanje i regulaciju na sistemima vodovoda i kanalizacije
2.Sarađuje na podešavanju svih merno-regulacionih i zaštitnih uređaja, učestvuje u instaliranju novih uređaja kao i u otklanjanju svih kvarova na merno-regulacionoj i elektro –energetskoj opremi i uređajima
3.Učestvuje u davanju podataka za planiranje i učestvuje u realizaciji plana preventivnog, tekućeg i investicionog održavanja na sistemu vodovodne i kanalizacione mreže i kompletnoj automatici u Preduzeću
4.Učestvuje u davanju podataka i u izradi svih vrsta planova (radova, nabavki, razvoja, inovacija…) i prati njihovu realizciju
5.Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca

Ostalo:
Kandidati podnose sledeću dokumentaciju: prijavu sa kratkom biografijom, overen prepis/fotokopiju diplome o završenom Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – hidrotehničkog smera ili Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu – Građevinski odsek – smer hidrotehnika; overen prepis/fotokopiju diplome o završenom Elektrotehničkom fakultetu, overenu fotokopiju neke od napred navedenih Licenci, fotokopiju lične karte (biometrijski očitana), overen prepis/fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, overen prepis/fotokopiju uverenja o državljanstvu, uverenje iz kaznene evidencije da nisu osuđivani zakrivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, kao i uverenje da protiv njih nije pokrenut krivični postupak i da se ne vodi istraga.

Prijave dostaviti do 20.02.2018. godine.

Svi zainteresovani kandidati mogu svoju biografiju ( CV) sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti elektronskim putem na office@vikpecinci.rs ili putem pošte na adresu Jove Neguševića 1, Pećinci 22410

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pećinci zadržava pravo da pozove na razgovor samo kandidate koji su ušli u uži krug.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Rok za dostavljanje prijava je
20.02.2019.Pregledano: 615 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters