Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik likovne kulture Puno radno vreme

na Gimnazija Prokuplje u Prokuplje (Poslato na 06-02-2019)

GIMNAZIJA
18400 Prokuplje, Ratka Pavlovića 20
tel. 027/321-110

Nastavnik likovne kulture
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog duže od 60 dana, za 32 sata nedeljno

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane odredbama čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji. Pored prijave na konkurs kandidati dostavljaju: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, izvod MK rođenih i uverenje o državljanstvu, uverenje o neosuđivanosti, a uverenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima škola će tražiti od izabranog kandidata. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave dostavljati isključivo poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“.


Pregledano: 524 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters