Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Psiholog Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR u Zaječar (Poslato na 13-02-2019)

ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR
19000 Zaječar, Rasadnička bb

Psiholog

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: VII stepen stručne spreme, završen filozofski fakultet, smer psihologija i položen stručni ispit. Uz molbu kandidati treba da prilože sledeću dokumentaciju: overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu; uverenje o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih - venčanih; biografiju. Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Molbe se predaju Službi za opšte i pravne poslove Zdravstvenog centra Zaječar, Rasadnička bb, u roku od 8 dana od dana objavljivanja.


Skoro postavljeni poslovi ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR


Pregledano: 431 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters